KARTA POBYTU STAŁEGO          Karta Pobytu     Stałego  
dla Cudzoziemca – ze względu na rodzinę...Po karcie czasowego pobytu nadeszła pora starać się o pobyt stały... 
Jak to zrobić...  

*****
Jeśli twòj małżonek cudzoziemiec, jest z toba w związku małżeńskim przez 3 lata i w tym czasie nie opuszczał kraju, terytorium Polski przez okres 2 lata może starać się już po upływie tego czasu o pobyt stały. 
Procedury o pobyt stały wyglądają podobnie jak przy karcie czasowego pobytu.  Składamy wniosek w odpowiednim Urzedzie Wojewòdzkim w twojej miejscowości. A decyzja wydania jest tym razem na czas nieokreślony. Karta pobytu natomiast jest ważna 10 lat. W tym przypadku podobnie jak dowòd osobisty, kartę należy wymienić, wymiany karty co 10 lat.
Zgłaszając o wymianę karty nie ma już ponownego składania wniosku o zezwolenie i przechodzenia wszystkich procedury urzędowych od początku by ją  uzyskać.

Okey... więc  jak wyglądała staranie się o kartę pobytu stałego. Podobnie jak z kartą czasowego pobytu  składamy wniosek w odpowiednim Urzedzie Wojewòdzkim do ktòrego należymy. Następnie przechodzimy do zbierania potrzebnych dokumentów...

*****

Jakie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku: 
  • formularz o udzielenie zezwolenia na pobyt ( jest do pobrania na stronie gov.pl lub https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/node/1561 ),
  • cztery aktualne fotografie (kolorowe, 35×45 mmm, które musza wyraźnie przedstawiać wizerunek twarzy cudzoziemca na jasnym jednolitym tle ),
  • aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku),
  • kopia dowodu osobistego małżonka (oryginał do wglądu),
  • wszelkie dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany (lub wszystkie dokumenty stanowiące o przyczynie wystąpienia przerw w pobycie)
  • dokument potwierdzający twoją tożsamość ( np. paszport, karta pobytu lub dokument podróży )
  • zaświadczenie o dochodach ( jeśli pracujemy należy podać zaświadczenie o zatrudnieniu I dochodach)
  • potwierdzenie że  płaciłeś  opłatę skarbową ( za złożenie formularza 640zł + 100 zł wydanie karty pobytu  https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/node/1980


Po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt stały  również czeka nas kontrola i wezwanie do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie złożenia wyjaśnień. Ma to na celu w dalszym ciągu sprawdzenie czy związek małżeński jest prawdziwy czy fikcyjny. Cały proces powinien odbyć się w ciągu  5 miesięcy.  

Jeśli chcecie możecie podzielić się swoimi doświadczeniami podczas całej procedury.  Serdecznie zapraszamy do komentarzy.... życzę wam powodzenia :))


Linki  podane w poście są  do Urzędu Wojewódzkiego pod region Poznań 

<head><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7549835648219062"

     crossorigin="anonymous"></script></head>

Brak komentarzy: