ZAPROSZENIE DLA CUDZOZIEMCA

     Zaproszenie dla cudzoziemca  Mając już zarejestrowane małżeństwo w Polsce. ( Rejestracja małżeństwa trwa do 3 tygodni zależy od Urządu. ) Możemy się starać o zaproszenie.

Następną nasza drogą po zawarciu związku małżeńskiego jest, sprowadzać męża do polski, załatwienie wizy, jeśli chcecie mieszkać w Polsce . Nie wyobrażam sobie życia po ślubie z mężem na odległość. To niestety nie dla mnie. Ale jak nam wiadomo wizę jest trudno dostać. Potrzeba udokumentować,  że posiadamy odpowiednie dochody. Jak sięgnę pamięcią wiele osób na forach opowiadało jak długo starali się o wizę dla męża, żyjac na odległość długi czas bo odmawiano im wizy. Jednak nie zawsze :)  u nas poszło szybko i bez problemu. Gdyż wizę ze względu na małżeństwo bez problemu dostaniesz i nie jest tak, że odmawiają i czekasz latami.  Jedyny wyjątek to, jeśli ktoś miał kłopoty z prawem wtedy jej nie otrzymamy. By zrobić wize, a nasz małżonek nie posiada dochodu łatwimy zaproszenie i to zaproszenie przedstawia mąż do wizy.  Jako my zapewniamy odpowiednie zakwaterowanie i wyżywienie.  Wtedy on nie przedstawia żadnych swoich dochodów do wizy. Wiele osób, chcąc utrudnić komuś łatwienie wizy, mówi, że mąż też musi przedstawić swoje dochody to jest nie prawda!!!. Do wizy turystycznej musi przedstawić. Do wizy ze względu na związek małżeński, nie. Bo jest od tego zaproszenie które my łatwimy. Wracając do zaproszenia powiem co należy zrobić abyśmy je uzyskali.... 


 • Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Cudzoziemców w waszym rejonie.
Jakie dokumenty będą wam potrzebne?
 • - formularz, znajdziecie go tutaj: 
 •  https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/system/files/pliki/formularz_wniosku_o_wpisanie_zaproszenia_do_ewidencji_zaproszen.pdf 

 • Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca 


 •    Możemy załączyć do wyboru: 
 •  
 •  - aktualny wyciąg z rachunku z informacją o saldzie końcowym rachunku bankowego, 
 • - zaświadczenie o zatrudnieniu 
 • ( z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu )
 • - decyzja o emeryturze lub ręcie 

 •       Dokumenty muszą  pokryc całe koszty zakwaterowania i wyżywienia cudzoziemca oraz koszty podróży powrotnej zapraszanego     obcokrajowca. 
 • ( na każdego członka rodziny i zapraszającego musi być 515 zł )

 • Koszty podróży powrotnej zapraszanego. W naszym przypadku jest to nieeuropejskie państwo trzecie koszt to 2500 zł

 • ( informacje zaczerpnięte z Urzędu Wojewódzkiego )
 • - akt małżeństwa,
 • - kopia dowodu osobistego, 
 • - potwierdzenie opłaty skarbowej za zaproszenie ( koszt- 27zł ) można zrobić online tutaj jeśli jesteście z Poznania lub okolic.
 • https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/node/1983 


 • - dokumenty potwierdzające, zakwaterowania cudzoziemca na czas pobytu 
 •   Możemy załączyć: 
 • - akt własności lokalu 
 • - umowa najmu z oświadczeniem właściciela mieszkania na zgodę pobytu cudzoziemca w jego mieszkaniu.

 • Wniosek rozpatrzony będzie pozytywnie jeśli osoba zapraszająca wykarzę, że ma wystarczająco ilość środków finansowych na utrzymanie siebie + dla osoby, którą zaprasza
 •  Wszystkie dokumenty składamy w orginale. Na wydanie zaproszenia czekamy około 30 dni. Mnie to zajeło 2 tygodnie od złożenia wniosku. Do formularza dołączyłam zaświadczenie z pracy i wyciag z konta bankowego z dodatkowymi środkami na koncie plus środki finansowe z umowy o pracę.  Zaproszenie możemy łatwić na 1 rok czasu.  Zaproszenie zostanie wysłane pocztą na wskazany adres.
 • Będziecie mieć dwa oryginały zaproszenia.
 •                 Pamiętajcie!!!
 •  Dwa oryginały zaproszenia wysyłacie do męża/żony by złożyć wniosek o wize.
 • Jeden dokument dostarczamy z wnioskiem do wizy, a drugi zostaje z nami do podróży. Będzie potrzebny do okazania po przybyciu na lotnisku przy kontroli paszportowej!!!
 •  
 • Zaproszenie nakłada obowiązki prawne za cudzoziemca na osobę zapraszającą. Przy jakichkolwiek problemach z prawem bądź sporach my odpowiadamy przed prawem za tego cudzoziemca.
 • Powodzenia:))
 • <head><script async

       crossorigin="anonymous"></script></head> src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7549835648219062"
Brak komentarzy: